Τεχνικά Bolognese

Σωληνάκια stopper...

User Rating:  / 1
003Bolo_Stopper

Κείμενο - φωτογραφίες: Γιάννης Γιατράκος

Σωληνάκια stopper για Bolognese και απίκο...

Οι σταθεροί φελλοί του bolognese όπως και κάποιοι φελλοί του απίκο, διαθέτουν δύο τρία σωληνάκια στο κάτω μέρος τους, ώστε να σφηνώνει η πετονιά πάνω στο κορμό του φελλού και να μη μετακινείται. Όταν αγοράζουμε τέτοιους φελλούς, τα σωληνάκια είναι ενσωματωμένα πάνω τους. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, που τα σωληνάκια απουσιάζουν (έχουν χαθεί ή απλά δε διατίθενται μαζί με το φελλό), ενώ εύκολα μπορούν να χαθούν κατά τη διάρκεια του ψαρέματος ή και κατά την φύλαξη στα ειδικά κουτιά που τους αποθηκεύουμε. Για να αντιμετωπίσουμε τα παραπάνω προβλήματα, πρέπει να διαθέτουμε μια εναλλακτική λύση ώστε να μη χαλάσει το ψάρεμά μας από ένα τόσο, κατά τ’ άλλα, απλό θέμα...

Read More...

Τεχνικά Bolognese

customrods logo

 Copyright © 2012 Custom Rods. All Rights Reserved. Designed by CustomRods.